Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού  Ιωαννίνων συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία - Ολυμπιακή εβδομάδα στα σχολεία», που υλοποίησε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής τού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στόχος τού προγράμματος ήταν να αναδειχθεί η μορφωτική και εκπαιδευτική αξία των Ολυμπιακών Αγώνων, συνδυάζοντας την αρχαία και σύγχρονη ιστορία των Αγώνων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές τού Σχολείου παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Ζωντανή σύνδεση με την Αρχαία Ολυμπία». 

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων τής ΕΘΝ.Ο.Α. καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος ξενάγησε τους μαθητές  στους χώρους όπου διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα και συζήτησε μαζί τους για τα αγωνίσματα και τα ιδεώδη των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.