Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με αφορμή τον εορτασμό τής και έχοντας ως οδηγό τις προτεραιότητες ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στους 17 στόχους τού OΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, στις 4 Ιουνίου 2021, επέλεξαν να τονίσουν το μήνυμα τής αλλαγής των καταναλωτικών μας προτύπων που αφορά στον 12ο στόχο: "Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή".

Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά υλοποίησαν σχετική δράση στον χώρο τού Σχολείου. Διάλεξαν υλικά βιοδιασπώμενα και  μη ανακυκλώσιμα και πειραματίστηκαν με τη χρήση και την απόρριψή τους.

Συζητώντας, παρατηρώντας και εφαρμόζοντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών έκαναν κτήμα τους την αναγκαία προϋπόθεση για τη ζωή στον 21ο αιώνα: την αειφόρο ανάπτυξη.