Αρσάκεια Ιωαννίνων

Προτεραιότητα τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, είναι η φροντίδα τής υγιούς ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μας.

Με στόχο την πρόληψη και την ενίσχυση όλων των μαθητών στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, όλες οι τάξεις συμμετείχαν σε προγράμματα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης, που οργανώθηκαν από τη Διεύθυνση και την Ψυχολογική-Συμβουλευτική Υπηρεσία τής ΦΕ.

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από την ψυχολόγο τού Σχολείου κ. Ναταλία Τζούμα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, οι θεματικές των δράσεων ήταν:

Α΄ τάξη: «Τα συναισθήματά μου. Αναγνώριση και διαχείριση»

Β΄ τάξη: «Τα συναισθήματά μου. H Διαχείριση τού θυμού»

Γ΄ τάξη: «Η σχέση μου με τους άλλους. Ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη»

Δ΄ , Ε΄ και Στ΄ τάξεις: «Η σχέση μου με τους άλλους. Δεξιότητες επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων»

Ειδικότερος στόχος των δράσεων ήταν η καλλιέργεια τής ενσυναίσθησης και τής συναισθηματικής ισορροπίας των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν, να συμπάσχουν και να βοηθούν, όπως επίσης και η κατανόηση τής αξίας τής ομαδικότητας και τής φιλίας για την προώθηση ενός κλίματος υγειών διαπροσωπικών σχέσεων και ποιοτικής επικοινωνίας στο Σχολείο.

Επιπλέον, η ενίσχυση των βασικών αρχών, δεξιοτήτων και διαδικασιών επίλυσης συγκρούσεων για την προώθηση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος το οποίο προάγει τη μάθηση και την ανάπτυξη τους.

Όλα τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στις τάξεις με βιωματικές δραστηριότητεςπαραδείγματα και υποθετικά σενάρια στα οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις προσωπικές τους σκέψεις, τις απορίες και τους προβληματισμούς τους, αλλά και να ακούσουν τους συμμαθητές τους.