Αρσάκεια Ιωαννίνων

Προκειμένου να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής τροφίμων που καταναλώνουν καθημερινά, δράση η οποία εντάσσεται στην υποενότητα «Διατροφή» τής θεματικής «Ζω καλύτερα - Ευ ζην» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Α΄τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων επισκέφθηκαν, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, την εταιρεία «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΛΑΧΟΣ», η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία αλλαντικών.

Ο ιδιοκτήτης κ. Κωνσταντίνος Βλάχος, γονέας μαθητή τής Α΄τάξης, πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση, κατάλληλα προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα των μικρών επισκεπτών.

Τα πρωτάκια ενθουσιάστηκαν με την παρουσία τους σε έναν επαγγελματικό χώρο παραγωγής τροφίμων, ενώ, παράλληλα, γνώρισαν και ακολούθησαν πιστά τους κανόνες που επιβάλλονται στον επισκέπτη ενός χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το πλήθος των γνώσεων που αποκόμισαν οι μικροί μαθητές/-τριες από αυτή τη σύντομη επίσκεψή τους αποδεικνύει ότι οι βιωματικές δράσεις και η γονεϊκή εμπλοκή συντελούν άμεσα και αποτελεσματικά στη μάθηση.