Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δ΄και Ε΄ τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων συμμετείχαν, κατά τον μήνα Οκτώβριο και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, αντίστοιχα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Άραχθος, ο αγγελιοφόρος των θεών» που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Πραμάντων.

Για τα παιδιά ήταν μια μέρα μοναδική, με ξεχωριστό ενδιαφέρον, πλούσια σε εικόνες και βιωματικές δράσεις δίπλα στις όχθες τού ποταμού Άραχθου, στα μαγευτικά Τζουμέρκα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρατήρησαν το ανάγλυφο τής περιοχής, συνειδητοποίησαν, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες στη φύση, τη σπουδαιότητα τού νερού σε σχέση με την ίδια τη ζωή, καθώς και την πολύπλευρη συμβολή τού ποταμού στην ανάπτυξη τής περιοχής.

Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκαν όταν περπάτησαν στο επιβλητικό γεφύρι τής Πλάκας πάνω από τον Άραχθο, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιμελήθηκαν και υλοποίησαν οι υπεύθυνες τού ΚΠΕ Πραμάντων κ. Κατερίνα Κατέρη και Ευαγγελία Λενούδια.