Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων φροντίζει με κάθε αφορμή να ευαισθητοποιεί τις μαθήτριες και τους μαθητές του σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και στην αειφορία, ετοιμάζοντας τους αυριανούς ενεργούς πολίτες.


Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές τής Δ΄ τάξης συμμετείχαν στην εκδήλωση τού Δήμου Ιωαννιτών για μαθητές Δημοτικών Σχολείων τής ΔΙΠΕ Ιωαννίνων σχετικά με την επιλογή των Ιωαννίνων στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030 από και προς τους πολίτες». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 στο Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου Ιωαννιτών.
Επρόκειτο για μια διαδραστική ενεργειακή δράση με θέματα: το φαινόμενο τής κλιματικής αλλαγής, την έννοια τής ενεργειακής μετάβασης, την ενεργειακή κρίση, την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα οφέλη τους, τα έξυπνα δίκτυα, τα έξυπνα σπίτια και την ηλεκτροκίνηση. Οι μαθητές γνώρισαν τις νέες προοπτικές που αναφύονται στην περιοχή, καθώς και τις ειδικότητες που είναι άμεσα συνυφασμένες με την ενεργειακή μετάβαση, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε όποιες ερωτήσεις και ανησυχίες έχουν.
Η παρουσίαση με το πλέον σύγχρονο υλικό υλοποιήθηκε από τον δρα Διονύσιο Παπαχρήστο, ηλεκτρολόγο μηχανικό ΕΜΠ, ειδ. επιστήμονα τής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.