Αρσάκεια Ιωαννίνων

Από τον Νοέμβριο τού 2019 έως και τον Μάιο τού 2020 η δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Μάριον Τσέλεπου παρακολούθησε το εξ αποστάσεως σεμινάριο «Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας», διάρκειας 120 ωρών.

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” (2018-2021) επελέγηαν να συμμετάσχουν η διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Ελένη Παπανικολάου (ως Ambassador) και η δασκάλα κ. Νικολέτα Μπατσούλη.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 η διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Ελένη Παπανικολάου παρακολούθησε το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Προώθηση των αξιών τής ΕΕ σε εποχή κοινωνικής αποστάσεως», που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 “Teachers4Europe: Setting up an Agora for Democratic Culture”.

Οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, συμμετείχαν σε τηλε-επιμόρφωση με θέμα «Τα ψηφιακά εργαλεία στη σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση».

Τον Μάιο τού 2020 η δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Νικολέτα Μπατσούλη παρακολούθησε το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC), διάρκειας 15 ωρών, «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία τής εκπαίδευσης από απόσταση», το οποίο αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Ελένη Παπανικολάου παρακολούθησε το 1ο online eSafety Label συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Εθνικό Συντονιστή και τους πρεσβευτές eSafety Label για εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ, καθώς και στελέχη τής εκπαίδευσης.

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Ελένη Παπανικολάου παρακολούθησε, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020, τη διαδικτυακή διημερίδα με τίτλο «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η επόμενη μέρα. Η πρόκληση τής ανοικτής εκπαίδευσης https://elearnconf.ellak.gr/».

Tην Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Ελένη Παπανικολάου και η δασκάλα κ. Λητώ Αθανασίου παρακολούθησαν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Πόσο ψηφιακά ικανοί είμαστε ως εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί οργανισμοί; Από τη θεωρία στην πράξη», που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών τής ΕΕ (JRC).

Η εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Μαριάννα Τσεκούρα παρακολούθησε, την Κυριακή 17 Μαΐου 2020, webinar με θέμα τη σχολική ετοιμότητα το οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών – «Κιβωτός Εξέλιξης».

Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 η καθηγήτρια Γαλλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Όλγα Ρίζου παρακολούθησε διαδικτυακό εργαστήριο το οποίο διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) τού Συμβουλίου τής Ευρώπης.

Η εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Νικολέτα Μπατσούλη παρακολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σχολική βία και εκφοβισμός», διάρκειας 120 ωρών και 6 ECVET.