Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 οι δασκάλες τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Νικολέτα Μπατσούλη και Ελένη Κοντογιάννη συμμετείχαν σε επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση: Διδακτικές προσεγγίσεις και καινοτόμες δράσεις».

Η δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Υβόννη Ευαγγέλου παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το διαδικτυακό μάθημα “Επιστήμη για όλους. Σειρά πειραμάτων για παιδιά με απλά υλικά”  τού Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων "Mathesis" των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης τού Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Παπανικολάου Ελένη παρακολούθησε τις εργασίες τής Ημερίδας Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα «Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» που διοργανώθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού.

Στις 23 Νοεμβρίου 2019 οι καθηγητές Γαλλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Λούτσου Άννα, Κάππης Χρήστος και Ρίζου Όλγα παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «H Παιδαγωγική τού Célestin Freinet: Δουλεύοντας για ένα δημοκρατικό, ανοιχτό, συνεργατικό σχολείο».

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο τού 2019 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Παπανικολάου Ελένη και οι εκπαιδευτικοί κ. Μπατσούλη Νικολέτα και Γκαρτζονίκας Βησσαρίων παρακολούθησαν διαδικτυακό μάθημα με τίτλο «Become the Next  eSafety Champion», διάρκειας 20 ωρών, το οποίο αφορούσε στη δημιουργία μιας στρατηγικής για την ψηφιακή ασφάλεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες τής σχολικής μονάδας, που θα διασφαλίζει ότι οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν σε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Παπανικολάου Ελένη παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Empowering each child with the Youth Start Entrepreneurial Challenges Program», το οποίο διοργανώθηκε από την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα e-Twinning.

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Παπανικολάου Ελένη παρακολούθησε το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία», διάρκειας 40 ωρών και 3 ECTS (ελάχιστων πιστωτικών μονάδων), το οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Ελένη Παπανικολάου και οι εκπαιδευτικοί κ. Παρασκευή Τσεκμερέ, Ελένη Κοντογιάννη, Βασιλική Τώνη, Νικολέτα Μπατσούλη, Κωνσταντίνα Καραμάνη, Δημήτριος Αντώνης, Βησσαρίων Γκαρτζονίκας και Νικόλαος Λαδιάς συμμετείχαν σε ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα “Εισαγωγή στο e-Twinning”.

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 η εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Παρασκευή Τσεκμερέ παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς τής 1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 η καθηγήτρια Γαλλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Θ. Ζιαμπίρη συμμετείχε ως ακροάτρια και ως μέλος τής οργανωτικής επιτροπής τής επιστημονικής διημερίδας «Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και ανάπτυξη πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων» ("Approches plurielles et développement des compétences plurilingues et interculturelles"), με αφορμή τον εορτασμό τής Eυρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών.

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε για τους δασκάλους των Αρσακείων Δημοτικών Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Γλώσσα και Γραμματική στη σύγχρονη διδακτική πράξη». Εισηγήτριες ήταν η κ. Σύλα Κλειδή, γλωσσολόγος και φιλόλογος στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, και η κ. Νέλλη Παππά, γλωσσολόγος και φιλόλογος στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού.