Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης τής δράσης eTwinning πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση- workshop με θέμα «eTwinning - Η κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης».
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις τού Αρσακείου Σχολείου Ιωαννίνων και η παρουσίαση έγινε από την κ. Ζαντραβέλη Βαρβάρα, πρεσβευτή τού eTwinning για την Ήπειρο.
Κατά τη διάρκεια τής ενημέρωσης έγινε παρουσίαση και ανασκόπηση τής δράσης eTwinning, στον χώρο τής Βιβλιοθήκης τού Σχολείου, επίδειξη παραδειγμάτων καλής πρακτικής καθώς και τής πλατφόρμας, και τέλος εκπαίδευση στα εργαλεία eTwinning, στην Αίθουσα Πληροφορικής τού Σχολείου.