Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017, οι μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων επισκέφθηκαν το Μουσείο Αργυροτεχνίας τού Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) και παρακολούθησαν τη διάλεξη τού καθηγητή Μετεωρολογίας τού Τμήματος Φυσικής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αριστείδη Μπαρτζώκα, με θέμα «Πνοές Ανέμων», στο πλαίσιο τού προγράμματος τού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017».
Οι μαθητές ενημερώθηκαν διεξοδικά για τη γένεση των ανέμων, την κατεύθυνσή τους, την ονομασία αλλά και την κλίμακα μέτρησης τής έντασής τους, και αντιλήφθηκαν ποιοι άνεμοι πνέουν συνήθως σε πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο.