Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων συμμετείχαν σε δράση με τίτλο "A different language is a different vision of life".
Οι μαθητές κλήθηκαν να συνεργαστούν σε ομάδες, να κάνουν έρευνα που αφορούσε σε ποικίλες φράσεις διαφορετικών ευρωπαϊκών γλωσσών και, τέλος, χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους, να ολοκληρώσουν ένα πρωτότυπο κολλάζ ευρωπαϊκών στοιχείων.