Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Γαλλικού και τού Γερμανικού τμήματος τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων συμμετείχαν στη βιωματική δράση «Πολυγλωσσικό εργαστήριο με τον Harry Potter στο ηλιακό σύστημα». Την επιμέλεια είχε η επίκουρη καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. και υπεύθυνη τής ερευνητικής ομάδας “Pluralités’’ κ. Βάλια Μουσούρη.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάχθηκε στο πλαίσιο τής επιστημονικής διημερίδας με θέμα «Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και ανάπτυξη πολυγλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων», που πραγματοποιήθηκε 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων υπό την αιγίδα τής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα απόσπασμα από την ταινία Harry Potter «Το κύπελλο τής φωτιάς» σε 13 γλώσσες και συμπληρώνοντας φύλλα εργασίας να διαπιστώσουν ομοιότητες μεταξύ των γλωσσών που σχετίζονται με την προφορά, τη γραφή και τη σύνταξη.

Επίσης κατέταξαν τις γλώσσες που μελέτησαν στις μεγάλες οικογένειες γλωσσών (ινδοευρωπαϊκές, σημιτικές κ.ά.) και ανακάλυψαν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.