Αρσάκεια Ιωαννίνων

Αγγλικά

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 το αγγλόφωνο τμήμα τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, οργάνωσε δύο διαφορετικές δράσεις.
Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Γυμνασίου, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τα γλωσσικά δάνεια και αντιδάνεια, παρήγαγαν έναν χιουμοριστικό διάλογο χρησιμοποιώντας κάποια από αυτά.
Στόχος τού διαλόγου ήταν να δείξει τα προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν στην επικοινωνία δύο ή περισσότερων ανθρώπων λόγω τής άγνοιας ξένων γλωσσών.

Έπειτα μετέτρεψαν τον διάλογο σε κόμικ με τη βοήθεια σύγχρονων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Λυκείου ασχολήθηκαν με την Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Ενημερώθηκαν για την κοινή καταγωγή πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών και τα κυριότερα παρακλάδια τής Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας.

Η γνώση που αποκόμισαν αποτυπώθηκε σε ένα  εικαστικό έργο, το "δέντρο των γλωσσών".

Αξίζει να αναφερθεί ότι και τα δύο έργα, το κόμικ και το "δέντρο των γλωσσών", θα  συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών για το επίσημο μπλουζάκι τής ΕΗΓ τού 2021.

Γαλλικά και Γερμανικά

Με αφορμή τον εορτασμό τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών οι μαθητές τού γαλλικού και τού γερμανικού τμήματος τής Β΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων, υλοποίησαν ένα βιωματικό εργαστήριο με τίτλο ‘’Ελληνικά γεφυρώματα στην πολυγλωσσία’’.

Οι μαθητές αξιοποίησαν το υλικό που τους δόθηκε από την κ. Μουσούρη Βάλια, επίκουρη καθηγήτρια τού τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού ΑΠΘ και υπεύθυνη τής ερευνητικής ομάδας ‘’Pluralités’’.

Το εργαστήριο περιελάμβανε δύο δραστηριότητες: στην πρώτη δόθηκε στους μαθητές ένας πίνακας για να παρατηρήσουν τα ονόματα διαφόρων επιστημών και σχολικών μαθημάτων στα Ελληνικά και σε άλλες πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρώσικα).

Στη συνέχεια τούς ζητήθηκε να πραγματοποιήσουν μια μελέτη στις μεταξύ τους σχέσεις και να αναζητήσουν την επιρροή τής ελληνικής γλώσσας στις υπόλοιπες ξένες γλώσσες

Ακολούθως αναρτήθηκε powerpoint με έναν δεύτερο πίνακα συμπληρωμένο με τα ονόματα διαφόρων επιστημών, και ζητήθηκε από τους μαθητές να αντιστοιχίσουν, σε μια διαδραστική άσκηση (drag and drop), τις επιστήμες με τις σημαίες των αντίστοιχων πέντε γλωσσών και να προβούν σε παρατηρήσεις σχετικά με τα προθήματα και τα επιθήματα καθε μιας από αυτές.

Η δεύτερη δραστηριότητα περιελάμβανε ξενόγλωσσα αποσπάσματα ομιλιών από το διαδίκτυο και αποκόμματα εφημερίδων, στα οποία οι μαθητές κλήθηκαν να υπογραμμίσουν λέξεις ή φράσεις που έχουν τη ρίζα τους στην Ελληνική, και να συνειδητοποιήσουν πώς η ελληνική γλώσσα αποτελεί γέφυρα για την κατανόηση και εκμάθηση άλλων ξένων γλωσσών, και διαβατήριο για την ανακάλυψη ενός άλλου λαού, ενός άλλου πολιτισμού, ενός άλλου συστήματος αξιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τής γλωσσικής πολυμορφίας και πολυπολιτισμικότητας.