Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020, οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων συμμετείχαν στο καινοτόμο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα«Ονειρεύομαι Σοφά» τού Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ/ JA Greece), που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής τού Σχολείου.

Οι μαθητές, με τη χρήση ατομικών κωδικών, περιηγήθηκαν διαδραστικά στην πλατφόρμα τού προγράμματος με στόχο να εξοικειωθούν με τις έννοιες τής προνοητικότητας και τής υπευθυνότητας, και μέσα από παραδείγματα τής καθημερινής ζωής να αντιληφθούν τη σημασία τής πρόληψης τού κινδύνου, μιας σημαντικής ικανότητας που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος πολίτης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τού προγράμματος οι μαθητές έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός τού προγράμματος ήταν η κ. Ζιώγα Αικατερίνη.