Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 6 και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 υλοποιήθηκε πρόγραμμα προώθησης θετικής συμπεριφοράς, από την ψυχολόγο τού Σχολείου κ. Ναταλια Τζουμα στους μαθητές τής Α΄τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση τού σχολικού κλίματος, την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και την πρόληψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών.

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια τής εφηβικής ηλικίας η κοινωνική συμπεριφορά γίνεται πιο σύνθετη, οι σχέσεις με συνομηλίκους και ενηλίκους προϋποθέτουν περισσότερες και πιο εξελιγμένες δεξιότητες.

Η αναγνώριση και η  εξοικείωση με τις κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν βασικό πυλώνα τού προγράμματος, καθώς η σχολική τάξη αποτελεί τον χώρο ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δοκιμαστούν στην πράξη.