Αρσάκεια Ιωαννίνων

Tο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PAFSE (Συμπράξεις για την εκπαίδευση στις Φυσικές επιστήμες) αποτελεί κοινοπραξία 9 διεθνών επιστημονικών φορέων από τέσσερεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Πολωνία). Το έργο PAFSE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τού προγράμματος "Επιστήμη με και για την Κοινωνία" και καλύπτει την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 31 Αυγούστου 2024.

Στοχεύει να συνεισφέρει στη θεματική "Ανοικτό Σχολείο και Συνεργασία για την Εκπαίδευση στις Επιστήμες". Εταίροι τού έργου στην Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Σκοπός τού τριετούς αυτού έργου αποτελεί η ενίσχυση τής μάθησης σε θέματα δημόσιας υγείας μέσω τής εκπαίδευσης STEM και καινοτόμων περιβαλλόντων διδασκαλίας, ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να προετοιμαστεί το κοινό (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και τοπική κοινωνία) για την αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημιών, χρόνιων παθήσεων και άλλων προκλήσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία.

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων ως ένα από τα 50 πιλοτικά γυμνάσια τής Ευρώπης θα υλοποιήσει δύο διδακτικά σενάρια 15 διδακτικών ωρών το καθένα.

Τα αποτελέσματα τής υλοποίησης των εκπαιδευτικών σεναρίων και τής έρευνας των μαθητών θα παρουσιαστούν αρχικά στην τοπική κοινωνία στο τέλος τής σχολικής χρονιάς 2022-2023 και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο το σχολικό έτος 2023-2024.

Στο πλαίσιο τής ένταξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων ως πιλοτικού σχολείου στο έργο, την Τετάρτη στις 23 Φεβρουαρίου 2023, επισκέφθηκε το Σχολείο ο καθηγητής τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικός υπεύθυνος τού προγράμματος κ. Αναστάσιος Μικρόπουλος και η ερευνήτρια κ. Ιωάννα Μπέλλου, οι οποίοι παρουσίασαν το πρόγραμμα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν την πορεία υλοποίησης τού ενός εκ των δύο διδακτικών σεναρίων με θέμα: «Λειτουργία των εμβολίων, διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και παραπληροφόρηση».

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τού προγράμματος για το Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων είναι οι κ. Ελίζα Μαρκατζίνου (βιολόγος), Αικατερίνη Τάτση (φυσικός), Ιωάννα Μερτζάνη (Οικονομίας).