Αρσάκεια Ιωαννίνων
Μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων συμμετείχαν το 3ο συνέδριο ATSMUN, ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια προσομοίωσης των οργάνων και των εργασιών τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα μας, που πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στις 16, 17 και 18 Μαρτίου 2018.
Οι 16 μαθητές που πήραν μέρος ως νέοι διπλωμάτες εκπρόσωποι χωρών, εξασκήθηκαν στην τεχνική τής ρητορικής και στην παράθεση επιχειρημάτων και, μέσα από μια δύσκολη αλλά απαραίτητη και εν τέλει ιδιαίτερα εποικοδομητική διαδικασία αμοιβαίου επωφελούμενου συμβιβασμού, κατέληξαν σε ψηφίσματα με στόχο να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο.
Η εμπειρία ήταν μοναδική για όλους και τα παιδιά ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 4ο ATSMUN συνέδριο!