Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα με θέμα «Χρειαζόμαστε τα κλασικά γράμματα σήμερα;» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων και οργανώθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard.
Στο πρώτο μέρος ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης και ο καθηγητής Κλασικής Ελληνικής Φιλολογίας στην Έδρα Francis Jones και καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard, και Διευθυντής τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Washington, D.C.), Πανεπιστήμιο Harvard, Gregory Nagy, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο με το «Παράσημο τού Ταξιάρχη τού Τάγματος τής Τιμής» τοποθετήθηκαν επί τού θέματος τής ημερίδας, ακολούθησε μεταξύ τους συζήτηση και κλείνοντας το α΄ μέρος συνυπέγραψαν τη συνέχιση τής συμφωνίας συνεργασίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard.
Στο δεύτερο μέρος τής ημερίδας, εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων παρουσίασαν διδακτικές προτάσεις με τις οποίες γίνεται δυνατή η ανάδειξη τής σπουδαιότητας των κλασικών γραμμάτων για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα παρακάτω διδακτικά σενάρια:
«Αιγός ποταμοί. Διερευνώντας ηγετικά χαρακτηριστικά», Παύλος Μαυρόγιαννης, φιλόλογος, διευθυντής Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων.
«Αισώπου μύθοι – Η διαχρονική παιδαγωγική αξία τους», Ελένη Παπανικολάου, δασκάλα, MΑ, διευθύντρια Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων.
«Η διαχρονικότητα τής αριστοτελικής επαγωγής. Η μορφή της σήμερα και η χρήση τής στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Αικατερίνη Τάτση, φυσικός, MSc, PhD, διευθύντρια Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων και Χρηστίνα Πλακούτση, φιλόλογος, MA, καθηγήτρια Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων.
«Εμφύλιος πόλεμος. Κερκυραϊκά (427 π.Χ.) – Συρία 2019. Συγκριτική προσέγγιση», Χρήστος Τσατσούλης, φιλόλογος, ΜΑ, καθηγητής Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων.
Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε τόσο στο πρώτο μέρος τής ημερίδας, μεταξύ των πανεπιστημιακών καθηγητών και τού πολυπληθούς κοινού, όσο και στο δεύτερο μέρος, μεταξύ των εκπαιδευτικών των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων και των εκπαιδευτικών και των συμμετεχόντων από την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων που παρακολούθησαν την ημερίδα, ανέδειξε τη σπουδαιότητα των κλασικών γραμμάτων σε όλους σχεδόν τους τομείς τής σύγχρονης ζωής. Παράλληλα, ανέδειξε τη στιβαρότητα τού παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων που συνεισφέρουν δυναμικά στη συνέχιση τού μακραίωνου πνευματικού πολιτισμού τής Ηπείρου.