Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας», με τον εθελοντή τού Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement Greece) κ. Αλαμάνο Ευάγγελο, διοικητικό υπάλληλο τής ΝΝ.

Ο κ. Αλαμάνος, αφού εξήγησε στους μαθητές τη σημασία τής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τα πλεονεκτήματα και την αναγκαιότητά της στο σύγχρονο περιβάλλον, παρουσίασε την επιτυχημένη περίπτωση μιας ελληνικής κοινωνικής επιχείρησης.

Σκοπός τού προγράμματος ήταν η ενθάρρυνση των μαθητών στην ανάπτυξη των δικών τους καινοτόμων ιδεών για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, καθώς και η καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων προκειμένου να γίνουν οι κοινωνικά υπεύθυνοι επαγγελματίες τού μέλλοντος.


{gallery}IOAN/2019-20/LYKI/15176/gallery}