Αγγλικά

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 το αγγλόφωνο τμήμα τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, οργάνωσε δύο διαφορετικές δράσεις.

Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Γυμνασίου, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τα γλωσσικά δάνεια και αντιδάνεια, παρήγαγαν έναν χιουμοριστικό διάλογο χρησιμοποιώντας κάποια από αυτά.

Στόχος τού διαλόγου ήταν να δείξει τα προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν στην επικοινωνία δύο ή περισσότερων ανθρώπων λόγω τής άγνοιας ξένων γλωσσών.

Έπειτα μετέτρεψαν τον διάλογο σε κόμικ με τη βοήθεια σύγχρονων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Λυκείου ασχολήθηκαν με την Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Ενημερώθηκαν για την κοινή καταγωγή πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών και τα κυριότερα παρακλάδια τής Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας.

Η γνώση που αποκόμισαν αποτυπώθηκε σε ένα  εικαστικό έργο, το "δέντρο των γλωσσών".

Αξίζει να αναφερθεί ότι και τα δύο έργα, το κόμικ και το "δέντρο των γλωσσών", θα  συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών για το επίσημο μπλουζάκι τής ΕΗΓ τού 2021.