Στην Εβδομάδα Κώδικα 2020 συμμετείχαν, τον Οκτώβριο, μαθητές από την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου καθώς, επίσης, και από την Α΄ Λυκείου των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων.

Οι μαθητές τής Α΄ Γυμνασίου έλυσαν puzzle Υπολογιστικής Σκέψης και Λογικής από το Queen Mary University of London και την Google.

Oι μαθητές τής Β΄ Γυμνασίου αποκωδικοποίησαν λέξεις που ήταν γραμμένες στο δυαδικό σύστημα σύμφωνα με τον κώδικα ASCII και σχημάτισαν μεταξύ άλλων την φράση “Code Week” αλλά και το όνομα τού Σχολείου τους “Arsakeio”.

Τέλος, οι μαθητές τής Α΄ Λυκείου προσομοίωσαν ένα ρομποτικό χέρι με τη χρήση τής εφαρμογής Tinkercad, και στη συνέχεια το προγραμμάτισαν.