Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη τής ελληνικής επανάστασης, την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων συζήτησαν για το κίνημα τού Φιλελληνισμού.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες προσωπικότητες τού γερμανικού Φιλελληνισμού και οι δράσεις τους, που συνέβαλαν στην έκρηξη τής επανάστασης και τη μεταβολή τής ιστορικής ροής.