Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 ομάδες μαθητών τής Β΄ τάξης και τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Ιωαννίνων, αντίστοιχα, έλαβαν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή τού συστήματος ProxiTour στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, απολαμβάνοντας μια εντελώς διαφορετική εμπειρία ξενάγησης, χωρίς την παρουσία ξεναγού και προσαρμοσμένη στην ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους.

H ProxiTour, μια πλατφόρμα εξατομικευμένης περιήγησης, αποτελεί προϊόν τριετούς ερευνητικού έργου με συμπράττοντες φορείς το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και την εταιρεία πληροφορικής "Terracom".

Η φιλοσοφία τής ProxiTour έρχεται να ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ξεναγήσεις στα μουσεία, με στόχο να καταστούν αυτά πιο «έξυπνα».

Ειδικότερα, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things, IoT) και οι έξυπνες συσκευές, επιδιώκεται η προσωποποίηση τής ξενάγησης, η βελτίωση τής εμπειρίας σε έναν μουσειακό (και όχι μόνο) χώρο και η εμπλοκή τού επισκέπτη.

Tελικός στόχος είναι η αύξηση τής επισκεψιμότητας και η σύνδεση με τη νέα γενιά, η οποία βλέπει το παρόν και το μέλλον περισσότερο ψηφιακά.

Ο τρόπος λειτουργίας της βασίζεται κυρίως στη χρήση beacons (beacon="φάρος"), ασύρματων πομπών που ανιχνεύονται μέσω Bluetooth από τα κινητά τηλέφωνα των χρηστών.

Τα beacons τοποθετούνται κοντά σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος/εκθέματα με στόχο ο επισκέπτης, όταν βρεθεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα εντός τής εμβέλειάς τους, να λαμβάνει ψηφιακό υλικό και πληροφορίες στη συσκευή του.

Μετά την ολοκλήρωση τής δράσης οι μαθητές, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια προκειμένου να αξιολογήσουν την εφαρμογή με σκοπό οι απαντήσεις τους να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση τού συστήματος.