Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τα παιδιά τoύ Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, με σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τη σχέση τους με τους άλλους και τη μοναδικότητά τους, ενεπλάκησαν σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες.