Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με τα έντομα τής Ανοιξης ασχολήθηκαν τα παιδιά τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, μέσω τής σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Αφού γνώρισαν το κάθε έντομο χωριστά πραγματοποίησαν ποικίλες βιωματικές δράσεις, σχετικές με όλα τα γνωστικά αντικείμενα τού αναλυτικού προγράμματος τού Νηπιαγωγείου.