Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η έμφυτη τάση των παιδιών να αναζητούν απαντήσεις ήταν η αφορμή για τη δημιουργία από τα παιδιά τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων τού φετινού διαθεματικού προγράμματος με θέμα το διάστημα και την αστρονομία.

Έτσι, τις προηγούμενες ημέρες τα παιδιά ασχολήθηκαν με δραστηριότητες, που σχετίζονται με όλες τις μαθησιακές  θεματικές τού αναλυτικού προγράμματος, με σκοπό να κατανοήσουν βασικά στοιχεία για τους πλανήτες, τον ήλιο και τους αστερισμούς.

Ακόμη, τα παιδιά συνδέθηκαν με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και παρατήρησαν εικόνες των πλανητών, αλλά και τη ζωντανή μετάδοση τής εικόνας τής Γης από το Διάστημα!