Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερη γλωσσική δραστηριότητα, καθώς τους ζητήθηκε να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν τη λέξη "ειρήνη". Τα παιδιά βασιζόμενα στις προηγούμενες γνώσεις τους περιέγραψαν το "τι είναι η Ειρήνη" από τη δική τους οπτική.Η Αριάδνη είπε πως "Ειρήνη είναι όλα τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο" και ο Άγγελος πως "Με την ειρήνη τα παιδιά παίζουν ελεύθερα".
Η Ινώ τόνισε πως "για εκείνη η ειρήνη ως λέξη είναι συνώνυμη με την αγάπη για τους άλλους" και ο Ορέστης πως "με την ειρήνη τα παιδιά είναι πάντα χαρούμενα".

Ολόκληρη η τάξη συμφώνησε και ενίσχυσε τις περιγραφές των μαθητών, και στη συνέχεια όλοι μαζί ένωσαν σε ένα ομαδικό κολλάζ τα ονόματά τους για να φτιάξουν το σύμβολο τής ειρήνης.