Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων ολοκλήρωσαν τη θεματική ενότητα τού Φθινοπώρου.


Ολόκληρο τον Σεπτέμβριο οι μικροί μαθητές μετέτρεψαν την αυλή τού Σχολείου σε τάξη και, μέσα από την περιήγηση στη φύση γύρω τους, μελέτησαν τις αλλαγές σε δέντρα και λουλούδια.
Δραστηριότητες Μαθηματικών, με τη βοήθεια των φύλλων τής αυλής, και δραστηριότητες αναδυόμενης γραφής αποτέλεσαν μερικές από τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά.
Η θεματική αυτή ενότητα ήταν η έναρξη τού διαθεματικού προγράμματος δραστηριοτήτων τού Νηπιαγωγείου με τίτλο «Αειφορία σημαίνει αγάπη… », που αφορά στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στα μικρά παιδιά και στην κατανόηση τής έννοιας τής αειφορίας.