Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, από την Τετάρτη 1η έως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, γνώρισαν την "Κυρία Αειφορία" και το μικρό της αδερφάκι το "Μέλλον", που ήρθαν στην τάξη τους με σκοπό να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μέσα από ένα πρωτότυπο παραμύθι, που δημιούργησαν μαζί με τη Νηπιαγωγό τους, τα παιδιά εξήγησαν με απλό τρόπο τις έννοιες: "αειφορία", "μέλλον" και "συνέπεια" και  έθεσαν τους στόχους τους, μέσα από την κατασκευή ενός ιστογράμματος, για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων τού Σχολείου με τίτλο: «Αειφορία σημαίνει Αγάπη… ».