Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 ολοκληρώθηκε το δεύτερο Εργαστήριο Δεξιοτήτων τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων για την ανακύκλωση, που εντάσσεται στο διαθεματικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων με τίτλο «Αειφορία σημαίνει αγάπη… ».

Οι μικροί μαθητές έμαθαν χρήσιμες πληροφορίες για την ανακύκλωση, έφτιαξαν τους δικούς τους κάδους, κατηγοριοποιώντας τα σκουπίδια, και συμμετείχαν σε γλωσσικές δραστηριότητες ανακαλύπτοντας τα πεζά γράμματα.

Ακόμη, έφτιαξαν το δικό τους ανακυκλώσιμο χαρτί και το σήμα τής ανακύκλωσης, χρησιμοποιώντας κομφετί φτιαγμένο από τα πεσμένα φύλλα τής αυλής.