Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κατέθεσαν τη συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής τής Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA.

Τα παιδιά, με τη βοήθεια τής νηπιαγωγού τους, έφτιαξαν μια ομαδική ζωγραφιά την οποία απέστειλαν στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος ως μία από τις ομάδες τού προγράμματος «Παιδική HELMEPA».

Το φετινό θέμα τού διαγωνισμού ήταν «Ο Γλάρος τής HELMEPA: 40 χρόνια ΟΧΙ σκουπίδια, ΟΧΙ πλαστικά στις θάλασσές μας».