Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 τα νήπια και προνήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων συμμετείχαν σε μια πρόκληση SHTEAM, στο πλαίσιο των δράσεων τού πρώτου Εργαστήριου Δεξιοτήτων με θέμα τη διατροφή.

Συγκεκριμένα, οι μικροί μαθητές έχοντας στην διάθεσή τους 4 «σωλήνες» έπρεπε να αναπαραστήσουν το ταξίδι των υγιεινών τροφών μέσα στον οργανισμό τού ανθρώπου.

Δοκίμασαν πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς των διαθέσιμων υλικών και, αφού συμφώνησαν για τη σωστή συνδεσμολογία ανάμεσα στις διόδους τροφής που επέλεξαν, δοκίμασαν να ταΐσουν τον " Υγιεινούλη".

Η δράση αυτή είχε ως στόχο οι μικροί μαθητές να λύσουν τον γρίφο που τους τέθηκε, να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους σκέψη και να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους για να κατασκευάσουν ένα σύστημα σωληνώσεων με απλά καθημερινά υλικά.

Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος τής εκπαίδευσης SHTEAM: να μπορέσουν τα παιδιά να εξηγήσουν και να αντιμετωπίσουν τον κόσμο γύρω τους.