Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων συμμετείχαν σε κινητικές δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την ταξινόμηση των τροφίμων σε διατροφικές ομάδες και τη συχνότητα με την οποία πρέπει να τρώνε κάθε ένα από αυτά τα τρόφιμα.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Φυσικής Αγωγής, μέσα και έξω από την τάξη, ενίσχυσαν την αδρή και λεπτή κινητικότητα των μαθητών και αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία μιας εικόνας τής διατροφικής πυραμίδας και την ενασχόληση των μαθητών με τα γράμματα και τα φωνήματα των λέξεων για την συμπλήρωση της.