Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων συμμετείχαν σε μια βιωματική δραστηριότητα με τη χρήση περιβάλλοντος επαυξημένης πραγματικότητας.

Συγκεκριμένα, σε μια προσπάθεια κατανόησης των οργάνων τού ανθρώπινου σώματος και τής λειτουργίας του, τα παιδιά μπόρεσαν να δουν την καρδιά και τους πνεύμονες των συμμαθητών τους σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή «Internal Organs 3D».

Η δραστηριότητα αυτή είχε ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν βασικές γνώσεις που αφορούν στα όργανα τού ανθρώπου, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εποπτικά μέσα που το Σχολείο έχει στην διάθεση του.