Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 η περιέργεια για τον κόσμο γύρω μας αποτέλεσε την αφορμή ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων να εξερευνήσουν την αυλή τού Σχολείου μας.

Εκεί τα παιδιά παρατήρησαν στοιχεία τού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, και στη συνέχεια πρότειναν τρόπους ταξινόμησης τους.