Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 τα παιδιά τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων επισκέφθηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης τής Λίμνης Παμβώτιδας, που βρίσκεται στο νησάκι των Ιωαννίνων.

Τα παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης τής Λίμνης Παμβώτιδας.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά είχαν την ευκαρία να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το οικοσυστήμα τής λίμνης, καθώς και να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες, όπως: προστατευόμενες περιοχές, οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, κύκλος νερού, προστασία και διαχείριση, ευτροφισμός.

Στην επίσκεψη αυτή, τέλος, με ειδικά κυάλια και τηλεσκόπιο, τα παιδιά με μεγάλο ενθουσιασμό παρατήρησαν πουλιά και ψάρια τής λίμνης Παμβώτιδας.