Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου ολοκλήρωσε επιτυχώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων", διάρκειας 9 μηνών/400 ωρών (από 14 Φεβρουαρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2022).

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου ολοκλήρωσε επιτυχώς την επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε. εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

Συμμετοχή στην επετειακή εκδήλωση «1821 - 2021: Μνήμη, διάρκεια, βιώσιμο μέλλον»

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων συμμετείχε στην διαδικτυακή επετειακή εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων των Νηπιαγωγείων τής Ηπείρου με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και με τίτλο «1821-2021: Μνήμη, διάρκεια, βιώσιμο μέλλον».

Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα" 

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Γεωργία Πήττα και η δασκάλα κ. Λητώ Αθανασίου παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο «Δραστηριότητες για την κλιματική αλλαγή στο νηπιαγωγείο με τη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής» στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη τής κριτικής σκέψης, τής δημιουργικότητας και τής καινοτομίας».

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου, τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, παρακολούθησε βιωματικό σεμινάριο, που οργανώθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου τού Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, με θέμα:"Η συναισθηματική νοημοσύνη στην τάξη".

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Γεωργία Πήττα και η δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Λητώ Αθανασίου παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο "Γιάννενα γυάλινα και μαλαματένια" - Μια STEAM προσέγγιση της τοπικής ιστορίας με τη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής" στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Πήττα Γεωργία παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο "Παιδικό Ιχνογράφημα, Σύνδρομο Asperger, Αντιμετωπίζοντας τις δυσάρεστες καταστάσεις".
Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Πήττα Γεωργία παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο "Ενημέρωση δράσεων e-Τwinning".
Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου παρακολούθησε βιωματικό σεμινάριο με τίτλο "Παιδιά πρόσφυγες στην Εκπαίδευση: ανάγκες και χαρακτηριστικά".

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής- ΟΜΕΡ
Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου συμμετείχε με εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, με τίτλο "Από εδώ από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο".