Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Γεωργία Πήττα παρέλαβε το πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης τής επιμόρφωσης στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για το Νηπιαγωγείο, που παρακολούθησε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.