Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Γεωργία Πήττα και η δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Λητώ Αθανασίου παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο "Γιάννενα γυάλινα και μαλαματένια" - Μια STEAM προσέγγιση της τοπικής ιστορίας με τη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής" στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ.

Στο ίδιο συνέδριο η κ. Αθανασίου μαζί με τον δάσκαλο τού Αρσακείου Ιωαννίνων κ. Βασίλη Γκαντόλια παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο "Μοντελοποίση τής απόστασης των πλανητών από τον Ήλιο μέσω τής εκπαίδευσης STEAM".

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο 12-13 Απριλίου 2019.