Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Γεωργία Πήττα και η δασκάλα κ. Λητώ Αθανασίου παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο «Δραστηριότητες για την κλιματική αλλαγή στο νηπιαγωγείο με τη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής» στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη τής κριτικής σκέψης, τής δημιουργικότητας και τής καινοτομίας».

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης τού ΕΚΕΔΙΣΥ, την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία, και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις  25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2020.