Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου ολοκλήρωσε επιτυχώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων", διάρκειας 9 μηνών/400 ωρών (από 14 Φεβρουαρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2022).

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.