Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Γεωργία Πήττα παρακολούθησε επιμορφωτική συνάντηση για το πρόγραμμα STEM4Equality, που διοργανώθηκε από τον οργανισμό SciCo.

Στόχος τού προγράμματος είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να προλαμβάνουν, να ενθαρρύνουν και να καταπολεμούν τα στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο στις πρώτες ηλικίες, προωθώντας μια συστηματική προσέγγιση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, στην οικοδόμηση υγιών σχέσεων, στην υιοθέτηση και τη διατήρηση αξιών και στην αύξηση τής ανθεκτικότητας και τής προσωπικής δύναμης μέσω τής εκπαίδευσης STEM, ώστε τα σχολεία τής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορούν να προωθήσουν ενεργά την πρόσβαση των κοριτσιών στις σπουδές STEM.

image001