Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές τής Α΄1 τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, με την καθοδήγηση τής δασκάλας τους κ. Ρ. Μαντά, διαβάζοντας «Το παράθυρό μας» τού κ. Νεκτάριου Στελλάκη, άνοιξαν τα μικρά τους παράθυρα στον κόσμο τής φαντασίας και τού παραμυθιού, μετά την επίσκεψη τού συγγραφέα στην τάξη τους, στις 23 Δεκεμβρίου 2015.