Αρσάκεια Πατρών

Εκπαιδευτικοί από το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών συνεχίζουν και κατά το σχολικό έτος 2022-2023 την υλοποίηση τού διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 "Storias" (Project for Narration Enhancement), που στοχεύει στην αξιοποίηση τής αφήγησης ιστοριών μέσα από πρωτότυπες και δημιουργικές αφηγηματικές διδακτικές μεθόδους για μια πιο αποτελεσματική και περιεκτική διδασκαλία εγγραμματισμού.

Με επιτυχία, μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό από την πλευρά των μαθητών, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2023, έγινε στην Γ΄1 και στην Δ΄2 τάξη η πιλοτική εφαρμογή τού πρωτότυπου και δημιουργικού αφηγηματικού υλικού που σχεδιάζεται στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος για τη διδασκαλία τής αφήγησης και την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθητές, αφού διάβασαν και επεξεργάστηκαν δημιουργικά έναν ευρωπαϊκό μύθο από την Πολωνία, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Φιλαναγνωσίας επιδόθηκαν σε ατομικές αλλά και ομαδικές δραστηριότητες γραφής και, αξιοποιώντας ενδιαφέροντα αφηγηματικά εργαλεία, όπως το θέατρο Σκιών, άσκησαν τον προφορικό αφηγηματικό τους λόγο.

Απώτερος σκοπός: η παιγνιώδης και πιο ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών σε προφορικές και γραπτές αφηγήσεις, και κατ’ επέκταση η ενίσχυση τής αφηγηματικής τους δεξιότητας.

Το υλικό αυτό, μαζί με πολλά ακόμη κείμενα και  αφηγηματικά εργαλεία, σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τού ευρωπαϊκού προγράμματος "Storias" (πατήστε εδώ www.storias.eu) και θα είναι ελεύθερο προς αξιοποίηση από όλους.

Η επόμενη σχολική χρονιά λοιπόν θα έχει πολλές... αφηγηματικές εκπλήξεις!

Ένα μέρος τού πρωτότυπου αφηγηματικού αυτού υλικού, στη δόμηση τού οποίου συμμετέχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί τού Σχολείου, παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο.