Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συμμετέχει ως εταίρος σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Math and Move”.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα με απώτερο στόχο μαθητές ηλικίας 6-9 ετών να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στα μαθήματα STEM, κυρίως στα Μαθηματικά, μέσω τής αφήγησης και των κιναισθητικών πρακτικών.

Επιπλέον στόχος είναι η διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω τής κίνησης να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους μαθητών, ακόμη και σε αυτούς με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ), με εφαρμογή όχι μόνο στο πλαίσιο τής τυπικής εκπαίδευσης (σχολείο) αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών (σπίτι).

Οι υπόλοιποι εταίροι τού προγράμματος είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί από το Βέλγιο και τη Γαλλία, καθώς και ένα σχολείο από την Σερβία.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια δύο έτη κατά τη διάρκεια των οποίων θα υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις, συνεργασίες και συναντήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κ. Γιαννούλη Ηλέκτρα, Υποδιευθύντρια-καθηγήτρια Αγγλικών, και η κ. Μαγκανάρη Φανή, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων παρευρέθησαν στην πόλη Μονς τού Βελγίου, όπου μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους συζήτησαν λεπτομέρειες για την εξέλιξη τού προγράμματος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2023.