Αρσάκεια Πατρών

Για την οργάνωση της τετραήμερης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών στον Βόλο από Πέμπτη 30/3/2023 έως και Κυριακή 2/4/2023 εφαρμόστηκαν οι προτεινόμενες από το νόμο διαδικασίες και μετά από αξιολόγηση των προσφορών επελέγη το Γραφείο Γενικού Τουρισμού "Vavoulis Tours", που εδρεύει στο Αγρίνιο και στην οδό Παναγοπούλου 1.