Αρσάκεια Πατρών
Για την οργάνωση της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών στην Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 εφαρμόστηκαν οι προτεινόμενες από το νόμο διαδικασίες και μετά από αξιολόγηση των προσφορών επελέγη το Γραφείο Γενικού Τουρισμού "Vavoulis Tours", που εδρεύει στο Αγρίνιο και στην οδό Παναγοπούλου 1.