Αρσάκεια Πατρών
Για την οργάνωση της τετραήμερης περιβαλλοντικής εκδρομής των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών στην Κέρκυρα από Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 έως και Κυριακή 7 Απριλίου 2024 εφαρμόστηκαν οι προτεινόμενες από το νόμο διαδικασίες και μετά από αξιολόγηση των προσφορών επελέγη το Γραφείο Γενικού Τουρισμού "Vavoulis Tours", που εδρεύει στο Αγρίνιο και στην οδό Παναγοπούλου 1.