Αρσάκεια Πατρών
Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών επισκέφθηκαν το «Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας – Οδυσσέας – Το χαμόγελο τού παιδιού». Πρόκειται για μια νέα κινητή μονάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή χρήση τής Τεχνολογίας. Σημαντική προσφορά είχε η παρουσία τής κ. Μαρίας Τσονοπούλου, ψυχολόγου τού εθελοντικού οργανισμού για παιδιά «Το Χαμόγελο τού Παιδιού», το οποίο έχει υπογράψει μνημόνιο για δράσεις στα σχολεία με το ΥΠΠΕΘ.
Μετά την ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη εισήγηση τής κ. Τσονοπούλου, αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος για την ασφαλή χρήση τού διαδικτύου και τους τρόπους και τις πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τού Μαθήματος Τεχνολογίας και Βιωματικών δράσεων.
Συνοδοί καθηγητές ήταν ο κ. Σάββας Σταματόπουλος, τεχνολόγος, και η κ. Ελένη Νικολακοπούλου, φιλόλογος.