Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών Αστέριος Δουγαλής και Γεώργιος Δουγαλής συμμετείχαν στο 48ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Ηνωμένων Εθνών τής Χάγης (THIMUN), που πραγματοποιήθηκε με κεντρικό θέμα τη «Βιώσιμη Αστικοποίηση» (Sustainable Urbanisation) από 24 έως 29 Ιανουαρίου 2016, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο. Επίσημη γλώσσα τού Συνεδρίου ήταν η Αγγλική.
Οι συμμετοχές στο Συνέδριο ξεπέρασαν τις 3.000 από σύνολο 200 διαφορετικών χωρών και οι μαθητές τού Αρσακείου είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν με μαθητές από όλον τον κόσμο, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και να κατανοήσουν σε βάθος τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην εξέλιξη και την επίλυση των θεμάτων αυτών μέσα από τις προσομοιώσεις των επιτροπών στις οποίες έλαβαν μέρoς.
Υπεύθυνες τού προγράμματος ήταν οι καθηγήτριες τής Αγγλικής Γλώσσας κ. Κασσιανή Ελευθεριάδη και Πατρούλα Καφούσια.