Αρσάκεια Πατρών
Μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, συνοδευόμενοι από καθηγητές, επισκέφθηκαν την Εστία Επιστημών Πάτρας για ένα διαφορετικό μάθημα στις 16, 17 και 18 Ιανουαρίου 2017, αντίστοιχα.
Σκοπός τής επίσκεψης ήταν η βιωματική προσέγγιση των θετικών επιστημών μέσω των εκθεμάτων τής Εστίας Επιστημών. Με την καθοδήγηση τού εκπαιδευμένου προσωπικού τού Κέντρου Παιδείας Εκπαίδευσης, οι μαθητές έπαιξαν εποικοδομητικά, οργανώνοντας τη σκέψη και τις κινήσεις τους. Χειρίστηκαν τα εκθέματα και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους καταλήγοντας στη διατύπωση ερωτημάτων και προβληματισμών.
Στο τέλος παρουσίασαν τις εργασίες τους κατά ομάδες και διατύπωσαν τις απορίες τους, αναπτύσσοντας διαλογική συζήτηση.